FEAR GOD,LOVE YOUR NEIGHBOR

ĐÁM CƯỚI BRUCE KES & ALYSSA THUỶ 6-2014

Kỷ niệm minnesota mùa xuân 2014 với bộ ảnh cưới gia đình.

Photo by  David Pham Tuan Hung.

ĐÁM CƯỚI ALYSSA & BRUCE 2014

 

ĐÁM CƯỚI LIÊN & SANG 2014

 

ĐÁM CƯỚI SIVIN & QUỲNH 2013